Imię: Nieznane Nazwisko: Luidor

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Luidor
  • za-ca kierownika Wydz. Przemysłowo - Handlowego Gminy

  • Judenrat
  • Ernest, Stefan, Pam. 195, Trzeci Front. O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy 1939-1943