Imię: Nieznane Nazwisko: Luft

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Luft
  • inżynier, dawny oficer austriacki z odznaczeniami z I wojny światowej; zabity 24.08.41 na ulicy getta przez Ukraińca w mundurze [zob. też Ringelblum, Kronika....]

  • inteligencja
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 208