Imię: Szmul Józef Nazwisko: Lubochiński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szmul Józef
  • Lubochiński
  • Elektromechanik, Zam. Ciepła 6, sekcyjny 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 446]