Imię: Nieznane Nazwisko: Lipiński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lipiński
  • Przeżył Treblinkę - opowiada Reicherowi o końcu rodziny Kaców

  • wokół autora
  • Reicher, Edward; W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 59