Imię: państwo Nazwisko: Lipcowie

  • NIE
  • państwo
  • Lipcowie
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Pomagali Zofii Szymańskiej po jej wyjściu z getta w 1942 r.

  • Relacja Zofii Szymańskiej w „Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • 403- 404