Imię: Nieznane Nazwisko: Lindersztern

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lindersztern
  • koniec IV 43
  • Warszawa
  • szofer Czerniakowa,pracownik Befehlstelle,konserwator gmachu na Żelaznej 103, funkcjonariusz SP. Żona była kucharka, mieli 4letnie dziecko

  • policja żydowska
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • ,24,25