Imię: Mendel Nazwisko: Linder

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mendel
  • Linder
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • zam. Leszno 52, kierownik statystyki ŻTOS, zastrzelony

  • opieka
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s.40]