Imię: Ludwik Nazwisko: Lindenfeld

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ludwik
  • Lindenfeld
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • zastrzelony w hotelu Britania

  • Żydzi
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 40]