Imię: Nieznane Nazwisko: Likiert

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Likiert
  • majster szkoły rzemiosł [na ul. Śliskiej]. 16.11.39 Cz. notuje: "Dzień godzina 7 rano zaczęty od pogrzebu. Zmarł na anewryzm serca majster szkoły rzemiosł Likiert. Chodzi o darmowy pogrzeb".

  • rzemieślnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 62