Imię: Jaś i Bola Nazwisko: Ligowscy

  • TAK
  • Jaś i Bola
  • Ligowscy
  • Bola i Jasio - po stronie aryjskiej

  • Polacy
  • Winczakiewiczowa, Anna, Przeżyłam

  • 44,55