Imię: Janusz Nazwisko: Lichtensztejn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Janusz
  • Lichtensztejn
  • Zam. Ceglana 3, handlowiec. Grupowy II rejonu SP. -lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 435,, AAN-27,, s.15]