Imię: Izrael Nazwisko: Lichtensztejn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izrael
  • Lichtensztejn
  • Zam. Sapieżyńska 10a, kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 434]