Imię: Nieznane Nazwisko: Lichtenbergowie

  • TAK
  • Lichtenbergowie
  • 1942
  • przyjaciele Marii Rotblat, wywiezieni w czasie I akcji

  • wokół autora
  • Rotblat, Maria, relacja 301-4061