Imię: Marek Nazwisko: Lichtenbaum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Marek
  • Lichtenbaum
  • Wykonawca i inicjator "Domu Emigranta Żydowskiego". Był Radcą w Radzie Mayzla.podobno bez dyplomu inż. sangwinik, megaloman, despota, celuje w dyletanckich pomysłach organizacji gospodarczych. Cechuje go awanturniczość, protekcjonizm, nepotyzm. Brzydkie postępowanie nawet z przyjaciółmi. Spełnia bez wahania polecenia władz. Wprowadził do Gminy Firsta (Fuersta). Z-ca przewodniczącego Gminy, a po samobójstwie Czerniakowa - przewodniczący.

  • Judenrat
  • 40r.??? lip. 41

  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 10,, 49,, AAN-28,, s.79]