Imię: Edward Nazwisko: Lichtenbaum (3)

 • (1, 2, 3) TAK
 • (1, 2, 3) Mężczyzna
 • (1) Edward , (2) Edward , (3) Edmund
 • (1) Lichtenbaum , (2) Lichtenbaum , (3) Lichtenbaum
 • (1, 2, 3) Brak informacji
 • (1)

  Jeden z dwóch przewodniczących (razem z Kupczykierem)Transferu [chodzi o Transferstelle] przy Gminie.

  (2)

  syn prezesa Gminy, razem z bratem kierowali Działem Budowy Gminy

  (3)

  Syn nowego prezesa Judenratu, wiedzał o kryjówce

  • (1, 2, 3) Judenrat
 • (1)

  lip. 41

 • (1)

  Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  (3)

  Reicher, Edward; W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

 • (1) [27,, s., 10], (2) 120, (3) 50