Imię: Halina Nazwisko: Lichowiejska

  • TAK
  • Kobieta
  • Halina
  • Lichowiejska
  • Zofia
  • ukrywała się pracując jako służąca. Przyjaźniła się z Janiną Kucińską, często ją odwiedzała na Targowej, gdzie poznała Alicę Guzową. Przeżyła wojnę, wyjechała w 1957 wraz z mężem Stanisławem do Izraela i tam zmarła

  • wokół autora
  • Guz, Leon, Targowa 64. Dziennik 27 I 1943 - 11 IX 1944

  • [165,242]