Imię: Jankiel Nazwisko: Lewkowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jankiel
  • Lewkowicz
  • W więzieniu na Gęsiej, sądzony 19-12-41, skazany na 3 lata więzienia.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 33]