Imię: Jerzy Nazwisko: Lewiński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jerzy
  • Lewiński
  • Podobwodowy III Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • przeżył wojnę. w 2003 r. mieszkał w Warszawie

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 429,, AAN-27,, s.4]