Imię: Fajga Nazwisko: Lewińska

  • TAK
  • Kobieta
  • Fajga
  • Lewińska
  • 1920
  • Prawdopodobnie złapana po str. aryjskiej, osadzona na Gęsiej, sądzona 16-12-41, skazana na śmierć.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 33]