Imię: Ignacy Nazwisko: Lewin

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ignacy
  • Lewin
  • Zam. Nowolipie 21. Lat ok. 40-45, wzrost ok. 170, twarz pociągła, oczy wpadnięte głęboko, nos długi, piegowaty.
    Zastępca Gancwajcha. I Dyrektor 13-tki (dyrektor handlowy). Bardzo często jest w dzielnicy aryjskiej, utrzymuje stosunki z Wehrmachtem. Pracuje podobno dla wywiadu wojskowego.sierp,41

  • kolaboracja
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 424,, 425]