Imię: Bajla Nazwisko: Lewin

  • TAK
  • Kobieta
  • Bajla
  • Lewin
  • ok. 1939
  • zam. na punkcie Gęsia 7, na pocz. marca 42r. skierowana do szpitala

  • uchodźcy, dzieci
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]