Imię: Krystyna Nazwisko: Lewiasz

 • TAK
 • Kobieta
 • Krystyna
 • Lewiasz
 • Łukasik
 • 1902-12-06
 • Warszawa
 • urodziła się w Warszawie 6 grudnia 1902 roku z ojca Mozesa – Józefa Biltera, Kradli Memlan; jedynaczka; wychowana była w bardzo zamożnym domu; miała aryjskie rysy; po wojnie urodziła syna; utrzymuje wciąż bliskie kontakty z państwem Szwarockim, którzy są dla niej jak rodzina; obecnie zamieszkała w Warszawie, ul. Emilii Plater 8 m 13; mieszkała z rodzicami w domu przy ul. Muranowskiej 12 (od 10.1940 roku w samym centrum getta), gdzie rodzice wybudowali kryjówkę wyposażoną w najpotrzebniejsze zapasy; w 1943 roku gdy ojciec załatwił sobie pracę brygadiera w szopie futrzarskiej na pl. Grzybowskim została wyniesiona w worku na plecach ojca z getta i przekazana państwu Szwarockim – dozorcom jednego domów jej rodziców przy ul. Zajęczej 9; ukrywała się przez krótki czas w piwnicy domu przy ul. Zajęczej 9, potem z powodu szantażu została przeniesiona na wieś do rodziców państwa Szwarockich w łowickie, gdzie doczekała końca okupacji niemieckiej, gdzie ukrywała się pod nazwiskiem Łukasik.

 • bogaci, dzieci, kryjówka
 • przez Stefanię Szwarocką zwana Kalinką (relacja 301/6142)

 • Życie w getcie. Ucieczka z getta i ukrywanie się po aryjskiej stronie.
  Spisano - brak daty.
  Oryginał, rkp. 7 s., 146 x 210 mm., jęz. polski, + 4 s. odpis.
  b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl

 • 1