Imię: Henryk Józef Nazwisko: Lewi

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Henryk Józef
  • Lewi
  • Zam. Sienna 17, technolog. Grupowy II Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 421,AAN-27,, s.15]