Imię: Nieznane Nazwisko: Leszczyński

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Leszczyński
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • Grochów, Śródmieście
 • Żyd
 • na powierzchni
 • W styczniu 1943 granatowy policjant, Eliasz Pietruszka, wyprowadza go z getta przez mur. Załatwia mu aryjskie dokumenty. Leszczyński twierdzi, że jest kapitanem; oświadcza, że opuszcza Warszawę.

 • w getcie
 • administracyjne, działania Polaków, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • bez papierów aryjskich, gospodarze, inna pomoc, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa
 • Str. 1