Imię: Nieznane Nazwisko: Leszczyński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Leszczyński
  • miał w getcie fabrykę atramentu

  • Polacy
  • Golc, Tadeusz, relacja 301-6046