Imię: Naftal Nazwisko: Leruch

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Naftal
  • Leruch
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • zam. Wołyńska 2, zastrzelony

  • Żydzi
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s.40]