Imię: Nieznane Nazwisko: Lekarz Żyd

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Lekarz Żyd
 • NN
 • NN
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Stare Miasto
 • prawdopodobnie Plac Krasińskich
 • Żyd
 • wyższe
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Alina Grelewska jest świadkiem rozmowy żydowskiego lekarza z płk. Maliną. Lekarz pyta, kiedy może ewakuować się ze swoimi rannymi. Pułkownik ustala czas tej ewakuacji na następny dzień. Alina zdaje sobie jednak sprawę, że ewakuacja musi się skończyć jeszcze w nocy i taki termin oznacza skazanie lekarza i jego chorych na śmierć. Biegnie za lekarzem i umawia się z nim, żeby przyszedł z rannymi na jej dyżur przy włazie. Pomaga mu się ewakuować. Po wojnie spotyka lekarza w Izraelu.

 • powstanie warszawskie
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • antysemityzm, atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc jednorazowa, pomoc od Żydów
 • Str. 32 – 34 (29 – 31)