Imię: Herman Nazwisko: Lederman

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Herman
 • Lederman
 • 1.Obwodowy w Komisaracie Głównym SP. -czerw. 41
  2. Oficer w Referacie Służby i Wyszkolenia SP-lip. 41

 • policja żydowska
 • prawdopod. chodzi o tę samą osobę, imię tylko przy nr 2, nr 1 bez imienia.

 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [27,, s., 8,, 18]