Imię: Lily Nazwisko: Lautenberg

 • NIE
 • Kobieta
 • Lily
 • Lautenberg
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Żyd
 • na powierzchni, w mieszkaniu
 • donos/denuncjacja, grabież, inne zagrożenie, rozpoznanie
 • Żona Gustawa Lautenberga, brata Ignacego Lautenberga (męża Rozy Lautenberg i ojca Hani). Ukrywała się wraz z Gustawem z rodziną Ireny Bessette (Borman/Bakowskiej) w Zakrzówku.

 • po wojnie, powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
 • życie prywatne/życie codzienne
 • kontakty z innymi Żydami
 • 124