Imię: Nieznane Nazwisko: Lasocki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lasocki
  • krawiec, wyrzucony z mieszkania na Sienkiewicza, oddał na przechowanie stolarzowi Bednarskiemu swoją maszynę, tamten ją ukradł (twierdzi, że jemu ją w nocy ukradziono)

  • rzemieślnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 150