Imię: Nieznane Nazwisko: Langier

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Langier
  • jeden z redaktorów "Gazety Żydowskiej"

  • prasa
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 132