Imię: Szyja Nazwisko: Landau

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szyja
  • Landau
  • lat 18, złapany po str. aryjskiej, sądzony 3-12-41, w szpitalu od 13-11-41.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 29]