Imię: Lejb (Aleksander) Nazwisko: Landau

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lejb (Aleksander)
  • Landau
  • Galicja
  • Oświęcim
  • Urodzony w Galicji. Inżynier. Wiele lat mieszkał w Wiedniu, następnie przeniósł się do Warszawy. W getcie warszawskim należał do kierownictwa archiwum "Oneg Szabat". Był sympatykiem konspiracyjnego ruchu chalucowego. Po powstaniu ŻOB był członkiem komitetu obywatelskiego przy Komitecie Koordynacyjnym. Wraz ze starszym bratem Józefem był współwłaścicielem fabryki wyrobów drewnianych, a następnie, po konfiskacie, jej kierownikiem. W fabryce do wybuchu wojny pracowało wielu członków fermy rolniczej na Grochowie. W dniach wielkiej akcji znalazło tam schronienie, za jego wiedzą, wielu działaczy partyjnych, młodzieżowych, społecznych, pisarzy i innych, którzy musieli się ukrywać. W kwietniu 1943 r. przeszedł na aryjską stronę, stamtąd zaś po uzyskaniu paszportu zagranicznego został wywieziony do okupowanej Francji, do obozu dla obcokrajowców w Vittel. Został zamordowany w Oświęcimiu. Jego córka Margalit (ur. 1926 r.), członkini Haszomer Hacair, wraz z Eliahu Różańskim wykonała wyrok śmierci na Jakubie Lejkinie, zastępcy komendanta policji żydowskiej.

  • działacze
  • Wspomnienia Cywii Lubetkin, jednej z najwybitniejszych postaci żydowskiego ruchu oporu i powstania w getcie warszawskim, to zapis jej relacji z okresu okupacji. Po przyjeździe po wojnie do Palestyny, chcac by pamięć o wydarzeniach, w których brała udział, nie zaginęła, opowiadała na spotkaniach w kibucach o tym, jak zagłada przebiegała i co ludzie z jej środowiska czynili, by się jej - bez szans na zwycięstwo - przeciwstawić. Opis samego powstania w getcie jest główną i najbardziej wstrząsającą częścią wspomnień. Uznawane są powszechnie za jedno z najważniejszych źródeł do historii powstania.

  • 185