Imię: Josef Nazwisko: Landau

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Josef
  • Landau
  • Zam. Muranowska 17, garbarz, kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [,, s., 402]