Imię: Jetty Nazwisko: Landau

  • TAK
  • Kobieta
  • Jetty
  • Landau
  • Prawdopodobnie ukrywała się po str. aryjskiej, złapana i osadzona na Pawiaku, stamtąd przesłana na Gęsią na przełomie stycznia i lutego 42r.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 42]