Imię: Henryk Nazwisko: Landau

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Henryk
  • Landau
  • Obwodowy VI Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 394,, 401,, AAN-27,, s.4]