Imię: Daniel Nazwisko: Landau

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Daniel
  • Landau
  • Zam. Sienna 45.-luty41

  • działacze
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 1]