Imię: Janina Nazwisko: Lakutowicz

 • TAK
 • Kobieta
 • Janina
 • Lakutowicz
 • Opiekunka Anity Orzech. Pomagała w załtwianiu przepustek dla kolejowych dla działaczy podejmujących starania o uwolnienie Emanuela Ringelbluma z obozu w Trawnikach. Janina jeżdziąl do Trwanik przeciętnie co dwa tygodnie, przywoziął części dziennika obozowego, fotografie, listy, różne materiały i dokumenty. Wiozłą to zapieczone w chlebie. Nauczyła sie również zapiekać przesyłki od Rady Pomocy Żydom. Po zlikwidowaniu obozu w Trwanikach starałą się szukać mieszkań, ale nic z tego nie wychodziło. Kilkakrotnie zamieniałą dolary dla RPŻ.

 • wokół autora
 • Z opisu Basi Bermanowej - \"Pani około lat cztredziestu pięciu, o doskonałej prezencji, postawnej, szykownej, jakkolwiek niezbyt elegancko ubranej, o wyglądzie solidnym i jakby trochę surowym\".

 • Autorka rozpoczęła pisanie 5 stycznia 1944 roku, a ostatni wpis pochodzi z 14 stycznia 1945 roku. Dziennik zapisany został w dziesięciu zwykłych, szkolnych zeszytach w kratkę. Powstawał nieregularnie. Bermanowa sięgała po pióro zapewne tylko wtedy, gdy znalazła wolną chwilę i kiedy starczało jej siły.
  Kolejne zapisy, skrupulatnie datowane, prowadzone w języku polskim powstawały najpierw w okupowanej Warszawie ("w ukryciu"), potem w okup[owanej stolicy ("wolnej"), jeszcze później (znów "na aryjskich papierach") w kilku podstołecznych miejscowościach. Najstarsze opisane wydarzenie miało miejsce podczas Kampanii Wrześniowej 1939, ostatnie - trzy dni przed wyzwoleniem Warszawy (17 stycznia 1945).

 • 43-45