Imię: Nieznane Nazwisko: Lajchter (ojciec)

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lajchter (ojciec)
  • Zam. Chłodna 48, rejestrowany w Gestapo, współpracuje z Hoegerem. Wspólnie z Baronem Majlochem wysłali agentów SD na Nowolipki na rabunek. -wrzes,41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 396]