Imię: Anna Nazwisko: Levy

Córka Marka i Ruth. Miała o 2,5 roku młodszą siostrę Lilę. Rodzina była zasymilowana, zamożna, ojciec prowadził wars...

  • Z domu: Skorecka

Imię: Karolina Nazwisko: Lemler

Urodzona w rodzinie kupieckiej. Najstarsza, miała dwóch braci. Ojciec miał sklep jubilerski w Krakowie na Grodzkiej....

  • Z domu: Goldwasser

Imię: Wanda Nazwisko: Laudon

Szkolna koleżanka Haliny Menes. Halina zamieszkała z nią po wyjściu z getta. Wynajmowała od niej pokój, za który pła...

Imię: Fredek Nazwisko: Lenga

Przed wojną mieszkał w Tomaszowie Mazowiecki, pochodził ze znanej i zamożnej rodziny. Ukończył studia prawnicze. Uci...

  • Wariant nazwiska: Ludwik (Nieznane)

Imię: Władysław Nazwisko: Legiec

Pochodzi ze Zwierzyńca Lubelskiego. Studiuje w Seminarium Nauczycielskim i jest związany z ruchem komunistycznym. W...

  • Wariant nazwiska: „Tata”