Imię: Hilda Nazwisko: Lublin

Żona Maxa Lublina, matka Beli, Henryka i Ludwiga. W getcie pracowała w magazynach z pościelą i bielizną którą wywożo...

Imię: Max Nazwisko: Lublin

Mąż Hindy, ojciec Beli, Henryka i Ludwiga (Lutka). W getcie pracował w magazynach, gdzie gromadzono meble i inne war...

Imię: Rywka Maria Nazwisko: Levitan

Córka Zalmana i Perli z d. Korman. Miała 5 rodzeństwa. Ojciec zmarł przed wojną, matka prowadziła garbarnię. W czasi...

  • Z domu: Litwak
  • Wariant nazwiska: Maria Chodowska

Imię: Eugenia Nazwisko: Lubowska

Matka Krystyny Keese/Dewert. Po kapitulacji Polski próbuje wraz z sześcioletnią córką wyjechać do Włoch, do swojego...

  • Wariant nazwiska: Królikowska