Imię: Nieznane Nazwisko: "krakowianka"

  • TAK
  • Kobieta
  • "krakowianka"
  • młoda krakowianka z 5-letnią córeczką, przystojna, niesemicki wygląd, mówi dość dziwną polszczyzną, twierdzi,że to gwara krakowska. Ukrywa się w 44r. u pani T. na Kruczej

  • wokół autora
  • 68