Imię: Chil Majer Nazwisko: Kuźnicki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Chil Majer
  • Kuźnicki
  • Wspólnik Kohna i Hellera w dziale omnibusów. Zam. świętojerska 28.paźdz.41

  • bogaci, kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 361,, 393]