Imię: Zofia Nazwisko: Kurzman

 • NIE
 • Kobieta
 • Zofia
 • Kurzman
 • NN
 • Warszawa
 • Nie
 • Spoza Warszawy
 • Jarosław
 • Warszawa
 • Żyd
 • dobry
 • w mieszkaniu
 • pieniądze
 • inne zagrożenie, szantaż/szmalcowanie zakończone śmiercią, szantaż/szmalcowanie zakończone wykupieniem, w mieszkaniu
 • Przyjeżdża do Warszawy z Jarosławia, kuzynka Aliny Grelewskiej. Z zamożnej rodziny, ma brata, Antoniego. Borykają się oboje z licznymi szantażystami. Zaczyna ich szantażować dawna niania, służąca Kurzmanów. Zofia znękana sytuacją popełnia samobójstwo, skacząc z ostatniego piętra Prudentialu.

 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, szantaż, szmalcownictwo, śmierć, życie prywatne/życie codzienne
 • antysemityzm, atmosfera, kontakty z innymi Żydami, koszty, pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, szantażysta/szmalcownik
 • Str. 14 (13)