Imię: Julian Nazwisko: Kudaszewski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Julian
  • Kudaszewski
  • Przemysłowiec. Polski wspólnik Emila Wajca w fabryce szczotek w getcie. Na wezanie grupy inicjatywnej udzielił pomocy finansowej na powstanie nowoczesnego domu sierot w getcie. W getcie uznany był za człowieka przyjaznego Żydom, kulturalnego i miłego, który również pomaga różnym żydowskim instytucjom. Był przyjacielem połsko-żydowskiego poety Władysława Szlengera. Na aryjskiej stronie przechował zbiór jego wierszy.

  • Polacy
  • Berman, Adolf, Wos der gojr hot mir baszert. Mit jidn in Warsze 1939 - 1942 [Co mi przeznaczył los. Z Żydami w Warszawie]

  • str.110