Imię: Juda Lejb Nazwisko: Kuczyński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Juda Lejb
  • Kuczyński
  • Zam. Komitetowa 4, buchalter. Urzędnik 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 390]