Imię: Dyna Nazwisko: Kuczyńska

  • TAK
  • Kobieta
  • Dyna
  • Kuczyńska
  • 1894
  • W więzieniu na Gęsiej, sądzona 19-12-41, sprawa odroczona, sądzona pod koniec stycznia 42 - wyrok śmierci.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 33,, 40]