Imię: Nieznane Nazwisko: Krygier (2)

 • (1, 2) TAK
 • (1, 2) Mężczyzna
 • (1) Krygier , (2) Krygier
 • (1, 2) Brak informacji
 • (1)

  pracownik szopu Brauera, zabrany podczas selekcji w I akcji, uciekł z Treblinki razem z innym pod ubraniami, wrócił do getta

  (2)

  pracownik fabryki szczotek, schron Krygiera znajdował się na Wałowej 6-Swiętojerskiej 28, wykryty 10 maja 43

  • (1, 2) wokół autora
 • (1)

  Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • (1) [254-260], (2) 19