Imię: Fajga Nazwisko: Krongold

  • TAK
  • Kobieta
  • Fajga
  • Krongold
  • Lat 32, złapana po str. aryjskiej bez przepustki. Sądzona 27-11-41.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 23]