Imię: Wanda Nazwisko: Kronenberg

  • TAK
  • Kobieta
  • Wanda
  • Kronenberg
  • Agentka Gestapo. Prowadzi na terenie getta wywiad przeciw organizacjom niepodległościowym, mieszka poza terenem getta.-czerw.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 384]